Reeds vele malen zijn er restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan De Waag op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Metselspecialist MMBS is een bouwbedrijf die inmiddels meerdere malen is ingehuurd om te mogen werken aan de Waag. Ik vandaag ben op pad met restaurateur René Kelders die een speciale band heeft met dit gebouw.

We lopen rondom De Waag en tasten met onze ogen de muur af. Hij vertelt mij over allerlei projecten die in de loop van de jaren zijn uitgevoerd. Bepaalde delen van de muren zijn opnieuw ingevoegd, met telkens speciaal gemengde en op kleur gebrachte kalkmortel. “De samenstelling van kalkmortel is heel specifiek en steeds anders”, vertelt hij, “het zelf mengen is echt de enige manier om de juiste hardheid en kleur te krijgen”.

Soms zijn hele stukken opnieuw gemetseld, waarvoor hij op zoek gaat naar passende stenen, meestal afkomstig van ‘met beleid gesloopte’ oude gebouwen. Hij weet feilloos bij welk sloopbedrijf hij een bepaalde steen het beste kan zoeken. Het is duidelijk dat hier iemand staat met veel kennis, ervaring en een waanzinnige neus voor materiaal. Ook werden de elementen van natuursteen niet over het hoofd gezien. Daar waar er een barst in zat of er een stuk vanaf was, werd het met zorg gerepareerd.

Het probleem is dat hij en zijn leerling Ab Albertaarts hun werk zo goed doen, dat ik niet of nauwelijks kan zien waar ze geweest zijn. Ook dit legt hij uit: voor restauratie is reiniging nodig, maar men draagt er wel zorg voor dat het eindresultaat niet al te veel afwijkt van de niet bewerkte delen. Wat inhoudt dat hij het bijkleurt in de vorm van een speciaal op kleur gebrachte patinalaag.

De Waag stond en staat in de vuurlinie: vroeger als verdedigingsbolwerk, tegenwoordig trekt de solitaire rots andere aanvallen aan. Kelders: “soms gebeurt het helaas dat een deel met graffiti bespoten wordt. De gemeente Amsterdam reinigt dit dan weer, waardoor de patinalaag onbedoeld verwijderd wordt.”

Dat is jammer, maar toch ook mede hierdoor is de muur van De Waag zo levendig, dat het een landschap is geworden met allerlei verschillende tinten en momenten in tijd. Een palimpsest van handelingen van diverse bouwmeesters en restaurateurs, een gesamtkünstwerk, zou je kunnen zeggen. Hij attendeert mij bijvoorbeeld op vormen die je kunt onderscheiden in de muren van de torens. Vormen waar je, als je eenmaal aandachtig aan het kijken bent, duidelijk kantelen in kunt herkennen. De Waag als toegangspoort van de toenmalige stad, waarachter zich een wal bevond. Ik probeer het me voor te stellen. Beelden teweeggebracht door sporen van geschiedenis, als fossielen gefixeerd in de muur.

Gevelrenovatieproject 2015/ 16:
Opdrachtgever: Gemeentelijk Vastgoed Amsterdam
Hoofdaannemer: BAM, Schakel & Schrale
Restauratie metselwerk en natuursteen: MMBS Groep


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *